Benutzer:KamilSo

Aus Schüleraustausch Essen-Gliwice
Version vom 29. Mai 2011, 08:52 Uhr von KamilSo (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Imię i Nazwisko

Kamil Sowa

Miejsce zamieszkania

Gliwice

Wiek

17 Lat

Szkoła

Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie

Klasa

1d - Ekonomista

Hobby

Siatkówka, relax, spotkania z przyjaciółmi

Znajomi

Benutzer:SoniaS


Videos