Fabian und Kamil Highlight

Aus Schüleraustausch Essen-Gliwice
Wechseln zu: Navigation, Suche

Auschwitz

Auschwitz jest to zespół niemieckich obozów koncentracyjnych. Nazwa Auschwitz i Birkenau jest odpowiednikiem Polskich wyrazów Oświęcim i Brzezinka. W 1940 roku na tych terenach władzę obejmowali Niemcy. Obóz początkowo służył do osadzania więźniów, głównie Polaków. Auschwitz rozbudowywany był stopniowo w główne miejsce masowej eksterminacji około miliona Żydów z całej Europy, a także wielu Polaków, Romów, jeńców radzieckich oraz ofiar innych narodowości. Pomysł utworzenia obozu w Oświęcimiu powstał we Wrocławiu w ówczesnym Urzędzie Wyższego Dowódcy SS i Policji. Auschwitz jest to jedyny obóz koncentracyjny znajdujący się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Głównymi obozami zespołu były : - Auschwitz I (Oświęcim I), pierwszy obóz, głównie pracy przymusowej, pełniący również funkcję centrum zarządzającego dla całego kompleksu; - Auschwitz II – Birkenau (Brzezinka), początkowo obóz koncentracyjny, potem także obóz śmierci wyposażony w komory gazowe i krematoria;

Stammlager

Auschwitz I

Było to główne centrum zarządcze zwane też "Stammlager"(obóz macierzysty). Obóz ten istniał na opuszczonych koszarach austriackich a następnie na ziemiach polskich. Obóz ten otoczony był dużym łańcuchem straży(40km²).

Auschwitz II - Birkenau

Budowa obozu w Brzezince rozpoczęła się w 1941r., siłami więźniów i jeńców radzieckich, którzy byli osadzeni w Auschwitz. Obóz zajmował obszar 140ha, który był ogrodzony drutem kolczastym pod napięciem. Na tym terenie do końca 1944 roku powstało około 300 różnych budynków.

Birkenau