Ronja und Michał Highlight

Aus Schüleraustausch Essen-Gliwice
Version vom 21. November 2011, 18:52 Uhr von N.Anskeit (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Nowe przeżycia w Gliwicach / Unsere Highlights in Gliwice

Wycieczka Michała do Fabryki Shindlera

W Krakowie odbyliśmy wycieczkę do muzeum Shindlera , było to jedną z najbardziej podobających mi się miejsc, które zwiedziłem z moimi niemieckimi przyjaciółmi.

Najbardziej podobały mi się wszelkiego rodzaju bronie które tam zobaczyłem. Według mnie jedną z najbardziej fascynujących broni był VIS wz.35 i PTRS '41.

W muzeum ,wszystkie pokoje które były , zrobione są na lata '30. Część pomieszczeń miała wbudowane ekrany dodatkowe z opowieściami żydów i wszystkich ludzi którzy mieli do czynienia z Shindlerem ,którzy żyli w Krakowie.

Wycieczkę tą odbyliśmy 25.05.11 w środę. Po zwiedzeniu muzeum mieliśmy wolny czas by pozwiedzać Kraków.


Ronji spodobał się ,,fire show,, Kuby

Wieczorem 25.05.11 widziałam pokaz fire show ucznia Kuby ,kolegi Michałą , który za pomocą Poi kręcił piruety z ognia. Pokaz odbył się w internacie przy którym było dużo ludzi,w którym grała muzyka.

Wszyscy ludzie byli bardzo zadowoleni i zainteresowani tym pokazem. Prócz Kuby była również dziewczyna która tak że robiła piruety jednocześnie tańcząc przy tym i podskakując. Było to bardzo niebezpieczne dla niego.Michal's Highlight war Schindlers Fabrik

In Krakau machten wir einen Ausflug zu Schindlers Museum. Dieser Ort gefiel mir sehr gut, da ich ihn mit meinen deutschen Freunden besuchen konnte.

Ich mochte alle Arten von Waffen, die ich dort sah. Meiner Meinung nach war eines der faszinierendsten Waffen die PTRS '41 VIS wz.35.

Die Räume im Museum behandeln die Jahre 1930 bis 1945. In einigen Zimmern werden durch zusätzliche Bildschirme, Geschichten von Juden und Menschen, die mit Schindler in Krakau gelebt haben gezeigt.

Nach dem Besuch im Museum am Mittwoch den 25.05.2011 hatten wir noch freie Zeit, um Krakau zu erkunden.


Ronja's Highlight war die ,,Feuer show,, von Kuba

Am Abend des 25.05.2011 habe ich eine Feuershow von Kuba, eines Schülers aus Polen, und seinem Freund Michael gesehen. Sie haben Stunts mit Feuer vorgefürt(,,Poi Shooting,,). Die Show fand vor dem Internat statt, viele Leute sahen aus den Fenstern und spielten Musik.

Alle Leute waren sehr gespannt und interessiert an der Show.

Abgesehen von Kuba war auch ein Mädchen dabei, dass die Feuerstunds mit Tanzen und Springen vorfürte . Die Show sah sehr gefärlich aus.

"fireshow from Kuba"
Schindler factory


The time in Gliwice was very funny and we are happy to see us again in Essen!