Obiektywny raport

Aus Schüleraustausch Essen-Gliwice
Version vom 16. Juni 2011, 18:10 Uhr von Sebastian1 (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Zrob z twoim partnerem sprawozdanie do waszego tematu. Kryteria znajdziesz w Wiki. W trakcie zwiedzania możecie się porozumiewac z kolegami z grupy niemieckiej, ktorzy maja ten sam temat. W Wiki zostana zamieszczone sprawozdania w jezyku niemieckim i polskim.

Miejsca w Śląsku

 1. Gliwice - preyentacja miasta, atrakcje Grupa: Sebastian / Łukasz
 2. Oswiecim: Oboz I Team:
 3. Oswiecim: Brzezinka Team:Krzysztof / Łukasz
 4. Krakau: Dzielnica żydowska "Kazimierz" Team: Lukas / Thorsten - Mirosław / Małgorzata
 5. Krakau: Zwiedzanie starowki grupa:Aleksandra & Gosia
 6. Krakau: Kosciol Mariacki, Wawel, Jan Pawel II) Team: FabianK / Dawid
 7. Radiostacja Gliwicka Team: Aaron / Jannik - Michał F. / Arek
 8. Zabrze: Maszyna Parowa, Kopalnia Guido Team:
 9. Krakau: Fabryka Schindlera, Silesia Center - Katowice Team: Sonia / Kamil
 10. Zaklady Opla Team:Kryterie na obiektywne informacje

 • Zdjecia
 • Czas/Pora. Kiedy objekt byl zwiedzany?
 • Powtarzanie przy zwiedzaniu zebrane informacje
 • Dodawanie czy wytłumaczenie informacji po wlasnych poszukiwań.
 • Aspekty zmiany sytruktury - znaczenie kiedys i dzisiaj
 • Znaczenie kiedys i dziaiJ (na przyklad historia, kultura, turystyka itd.)